logo Wirtualne Gesle logo Wirtualne Gle 2023
gwna
o glach
W Y N I K I
zasady gosowania
 
wspieraj nas
kontakt
newsletter
historia
nagroda za rok:
  2022  
  2021  
  2020  
  2019  
  2018  
  2017  
  2016  
  2015  
  2014  
  2013  
  2012  
  2011  
  2010  
  2009  
  2008  
  2007  
  2006  
  2005  
  2004  
  2003  
pre-historia
  2002  
  2001  
Burza Braw
Wsppraca
banerRCKL
banerNT
baner TOP100
rankingi
 WIRTU@LNE GʦLE 
  plebiscyt na folkow pyt roku 2022  
Jeste: gwna / wyniki / szczegy

СПІВИ НАШОГО РОДУ / PIEWY NASZEGO RODU
ТРЕТЯ ЧАСТ / TRZECIA CZʦ

Wydawca: Bractwo Modziey Greckokatolickiej "Sarepta"

  Po raz trzeci mamy przyjemno przekaza na Wasze rce "piewy naszego rodu"! [...] Po raz kolejny udao nam si zaprosi do wsppracy nowych muzykw i wokalistw, ktrzy swoim talentem wzbogacaj nasze dzieo. Na trzeciej pycie znajdziecie wicej pieni z autorskimi sowami i muzyk, bdzie te miejsce dla utworw inspirowanych kultur naszych ydowskich i romskich ssiadw. Podstawowym pozostaje dla nas jedno - karpackie granice istniej tylko na mapie. [...]

„piewy naszego rodu” po raz trzeci!
Pod koniec ubiegego roku powstaa trzecia cz projektu „piewy naszego rodu”. To muzyczny projekt modych emkw z Polski i Rusnakw ze Sowacji, polegajcy na wsplnym muzykowaniu i nagrywaniu zapomnianych pieni z rodzinnych archiww oraz z archiww znanych folklorystw z Polski, Sowacji i Ukrainy.

"To pyta wyjtkowa. Znaleli si na niej nowi ludzie i nowe materiay, po raz pierwszy czysto autorskie! Reszta, po staremu jak na pierwszej i drugiej pycie, to nasze rodzinne, usyszane od dziadkw i bab pieni oraz utwory znalezione w etnograficznych rdach Duleby czy Polaskiego. Najczciej dysponowalimy nutami i sowami. Utwory z naszych rodzin przywozimy w naszych gowach.
(...) - Historia naszych pocztkw jest do prozaiczna, moe niektrym wyda si niepowana? Ale i to pokazuje nasze spojrzenie na ten projekt i nasze motywacje. W 2017 roku w lecie zaprosiem w gry, do rodzinnego domu moich dwch kolegw. Postanowilimy odwiedzi Sowacj. Miaem tam ju kilku znajomych, wiedzielimy, e mieszkaj tam „nasi” ludzie: Rusnacy, emkowie, grekokatolicy, prawosawni. Nie jechalimy do obcych, a do swoich. Wykonalimy telefon do Patryka Szurkay, ktry wystpi na pierwszej pycie i pojechalimy na szybko zorganizowan przez niego zabaw do Becherowa nieopodal dyni, gdzie odbywa si emkowska Watra. W rodku tygodnia. Poznalimy mnstwo nowych ludzi! Wracalimy zadowoleni i natchnieni t imprez! Postanowilimy, e fajnie byoby nagra co razem! Stworzy skad emkowsko-rusnacki!
Podczas nagrywania tworz si wyjtkowe wizi midzy piewakami. Nagrania odbywaj si w jego rodzinnym domu przez okoo tydzie. Jest to czas wzajemnego poznawania siebie nawzajem, wraliwoci innych czonkw mniejszoci, ale i pojmowania kontrastw miedzy sowackimi Rusnakami, a polskimi emkami…
Mniejszo ze Sowacji nie bya przesiedlona. Maj inne motywacje zachowania i przekazywania swojej kultury. Po polskiej stronie granicy zawsze jest motywacja powalczenia ze skutkami akcji „Wisa”, zaleczenia traumy. Cho nasze pyty to niewielkie dzieo, to jest to cegieka pozwalajca uratowa od zapomnienia nasze dziedzictwo."

(Grzegorz Suchanicz - koordynator projektu)

 1. Як ішов я вчера, Грают в корчмі / Jak iov ja vera, Hrajut v kormi
 2. Поведу коника / Povedu konyka
 3. Не хцу я ся / Ne chcu ja sja
 4. Як я ішов з краю, Добрі женам / Jak ja iov z kraju, Dobri enam
 5. Ой звідси гора / Oj zvidsy hora
 6. По горах ходила / Po horach chodyla
 7. Смутний вечер/ Smutnyj veur
 8. А під нашым окенечком / A pid naym okenekom
 9. Той ночи била, Засяла я / Тој пoy byla, Zasjala ja
 10. А за нашом стодолочком, Там при сивій скалі / A za naom stodolokom, Tam pry syvij skali
 11. Превез же ня / Prevez e nia
 12. Ковалю / Kovalju
 13. Там за горами, Єдну ня / Tam za horamy, Jednu nja
 14. Майстер / Majster
 15. Час додому, Ей на гостині / as dodomu, Ej na hostyni
 16. Іде почтар. Чом мі іти домів / Ide potar, om mi ity domiv
 17. BONUS TRACK: Ой ти дубочку / Oj ty duboku
skad:
Павло Басалыґа (Ізбы, Ставиша, Фльоринка) - гушлі, сьпів 3, 5, 14, 16
Pawe Basayga (Izby, Stawisza, Florynka) - skrzypce, piew

Наталія Бочнєвич (Ставиша, Лабова, Бортне) – сьпів 4, 7, 8, 9, 11, 13, 17
Natalia Boczniewicz (Stawisza, abowa, Bartne) - piew

Матвій Ґерек (Млинарівці, Рівне, Крайня Быстра, Крайня Поляна) - акордіон, сьпів 10, 12
Matej Gerek (Mlynrovce, Rovn, Krajn Bystr, Krajn Poana) - akordeon, piew

Семан Ґерек (Млинарівці, Рівне, Крайня Быстра, Крайня Поляна) басы, гушлі
imon Gerek (Mlynrovce, Rovn, Krajn Bystr, Krajn Poana) - kontrabas, skrzypce

Михайло Ґожинский (Щавник, Фльоринка, Вірховня) акордіон, сьпів 3, 10, 14, 16
Micha Gorzyski (Szczawnik, Florynka, Wierchomla Wielka) - akordeon, piew

Томаш Дошна (Ганьчова, Білянка) - сьпів 1, 6, 8, 11, 15, 16
Tomasz Doszna (Haczowa, Bielanka) - piew

Каміль Кеселиця (Нижній Мирошів, Ладомирова, Гінківці, Стебник) - цимбалы
Kamil Keselica (Nin Miroov, Ladomirov, Hunkovce, Stebnk) - cymbay

Данило Старинский (Нова Вес, Боґуша) - акордіон, сьпів 1, 2 , 8, 9, 16
Daniel Starzyski (Nowa Wie, Bogusza) - akordeon, piew

Григорій Суханич (Новиця, Білянка, Завадка, Ходорів) - сьпів 6, 9, 12
Grzegorz Suchanicz (Nowica, Bielanka, Zavadka, Chodoriv) - piew

гости / gocie:

Юстина Басалыґа (Ізбы, Ставиша, Фльоринка) - сьпів 4, 7
Justyna Basayga (Izby, Stawisza, Florynka) - piew

Михайло Бочнєвич (Ставиша, Лабова, Бортне) - сьпів 1, 2, 4, 10
Micha Boczniewicz (Stawisza, abowa, Bartne) - piew

Филип Ґерек (Млинарівці, Рівне, Крайня Быстра, Крайня Поляна) - гушлі
Filip Gerek (Mlynrovce, Rovn, Krajn Bystr, Krajn Poana) – skrzypce

Анна Ґожинска (Щавник, Фльоринка, Вірховня) - сьпів 4, 5, 7, 8, 9, 13, 17
Anna Gorzyska (Szczawnik, Florynka, Wierchomla Wielka) - piew

Маріанна Железна (Зборів, Комлоша) - сьпів 15
Marianna elezn (Zborov, Chmeov) - piew

Koordynacja caoci projektu - Grzegorz Suchanicz