logo Wirtualne Gesle logo Wirtualne Gę¶le 2023
główna
o gę¶lach
W Y N I K I
zasady głosowania
 
wspieraj± nas
kontakt
newsletter
historia
nagroda za rok:
  2022  
  2021  
  2020  
  2019  
  2018  
  2017  
  2016  
  2015  
  2014  
  2013  
  2012  
  2011  
  2010  
  2009  
  2008  
  2007  
  2006  
  2005  
  2004  
  2003  
pre-historia
  2002  
  2001  
Burza Braw
Współpraca
banerRCKL
banerNT
baner TOP100
rankingi
 WIRTU@LNE GʦLE 
  plebiscyt na folkow± płytę roku 2022  
Jeste¶: główna / wyniki / szczegóły

JÓZEFA I ZOFIA SORDYL
POLANA, POLANA

Wydawca: Regionalny O¶rodek Kultury w Bielsku-Białej

  Album "Polana, polana" to trzecia płyta wydana przez Regionalny O¶rodek Kultury w Bielsku-Białej z cyklu Muzyka Beskidów, który ma na celu prezentację muzyki tradycyjnej z terenu Beskidów Zachodnich.
Na płycie można znaleĽć pie¶ni z Beskidu Żywieckiego, które podczas kilku sesji nagraniowych zostały zrealizowane w domu Józefy i Zofii Sordyl w Korbielowie, specjalnie na potrzeby wydawnictwa. W¶ród utworów przeważaj± pie¶ni pasterskie i obyczajowe, ale można usłyszeć również przy¶piewki i pie¶ni weselne, religijne czy też bożonarodzeniowe. Do płyty doł±czona jest  36-stronicowa ksi±żeczka, z tekstami na temat muzyki i ¶piewu z Beskidu Żywieckiego a także archiwalne i współczesne fotografie sióstr Sordyl.

Józefa Sordyl i Zofia Sordyl to uznane ludowe ¶piewaczki i gawędziarki. Mieszkaj± w Korbielowie, wsi położnej w Beskidzie Żywieckim u podnóża Pilska. S± kontynuatorkami dawnych tradycji Górali Żywieckich. Tutejsze zwyczaje i obrzędy oraz repertuar wokalny poznawały w rodzinnym domu i wsi.
BliĽniaczki urodziły się tuż po wojnie, w 1945 roku, jako najmłodsze spo¶ród szóstki rodzeństwa. Na pocz±tku swojej przygody ze scen± Józefa i Zofia Sordyl występowały razem z mam± w Regionalnym Zespole Pie¶ni i Tańca „Pilsko” z Korbielowa, w którym ¶piewały aż do jego rozwi±zania w 1965 roku. Do działalno¶ci artystycznej powróciły w 1997 roku, kiedy to zdecydowały się prowadzić Zespół Regionalny „Dziewięciornik” z Korbielowa. W tym czasie zaczęły też występować solowo lub w duecie, staj±c się laureatkami różnorodnych konkursów i przegl±dów, poczynaj±c od lokalnych, poprzez gminne, regionalne, aż do ogólnopolskich i międzynarodowych. Wspólnie zdobyły ponad 300 dyplomów. W¶ród nich ponad 70 to nagrody w renomowanych konkursach, takich jak Festiwal Folkloru Górali Polskich w Żywcu czy Ogólnopolski Festiwal Kapel i ¦piewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisł±. Za zasługi dla kultury ludowej zostały w 2005 roku uhonorowane prestiżow± ogólnopolsk± Nagrod± im. Oskara Kolberga. Józefa i Zofia Sordyl zajmuj± się również wykonywaniem palm wielkanocnych, ozdób z wełny oraz kompozycji z bibułowych kwiatów, słowem – plastyki obrzędowej. Od 2013 roku należ± do Stowarzyszenia Twórców Ludowych.

"- Niezależnie od pokrewieństwa, to moje ciotki. Tak kazały do siebie mówić i taka relacja nas ł±czy od ładnych kilku lat – mówiła Brygida Sordyl o swoich przyszywanych ciotkach, Zofii i Józefie. Korzenie wszystkich trzech ¶piewaczek sięgaj± Andrychowa, gdzie „Sordyli jak mrówków”. – Siostry na pytanie, kiedy się ¶piewało, w jakich porach dnia, jakich okoliczno¶ciach, maj± jedn± odpowiedĽ: ¶piewało się zawsze. Niezależnie od pory dnia, ¶więta-nie ¶więta, przy pracy, przy odpoczynku, którego było niewiele, ¶piew wychodził z nich naturalnie.
Również sama nauka przyszła siostrom naturalnie – przejęły umiejętno¶ci od matki i babki. Jak zaznaczała Bygida Sordyl, Józefa i Zofia nigdy nie analizowały techniki ¶piewu, impostacji głosu – przychodziło im to naturalnie, poprzez obserwację i na¶ladownictwo matki. „Zawsze chciały mieć taki mocny głos, jak mama” – wspominały Brygidzie niejednokrotnie.

- ¦piewały tak długo i często, by osi±gn±ć tę perfekcje głosu mamy. Przez to też powstawały liczne ¶piewki! – wspominała Brygida Sordyl. – Często praktykowały ¶piew przy wypasaniu owiec, bydła, komunikowaniu się z innymi polaniarzami. Wyskanie (huknięcie, zawołanie, które często można usłyszeć na pocz±tku beskidzkich pie¶ni – przyp. red.) traktowane teraz jako zabieg muzyczny, było u nich naturalne. Jak tylko zauważyły kogo¶ na horyzoncie, kto wyszedł ze swoim stadem, „uOdzywały się” do niego. To były naturalne zawołania, wyskania. Ona też nazywaj± to „hUjkaniem” – puszczeniem głosu w dal. Druga strona odpowiadała. Jak się nie odezwała, zachodzono w głowę, czemu ten kto¶ się nie odezwał – tłumaczyła Brygida Sordyl.
W wyskaniu zawierała się często także melodia pie¶ni. (...) po wyskaniu, hujkaniu, można było się też poznać – odróżnić mężczyznę od kobiety, a nawet kobiety między sob±!"

(Jedynka PR, Kiermasz pod kogutkiem)

 1. Łowiecki becały, ki sie miosaj miały - pie¶ń holna, owczarska
 2. Jak jo se za¶piewom - pie¶ń groniowa
 3. Polana, polana/Paso, jo se paso - wi±zanka pie¶ni pasterskich, polanowych
 4. Jaworze, jaworze - pie¶ń pasterska, polanowa
 5. Ej, wyjdo do grónicka - pie¶ń groniowa
 6. Byłak se na holi - pie¶ń holna, owczarska
 7. Ej, na łowcorzycek z bacom - pie¶ń pasterska, owczarska
 8. Pilsko - pie¶ń zbójnicka
 9. Pod zielonom miedzom - pie¶ń obyczajowa
 10. Wara chłopcy, wara - pie¶ń obyczajowa, zalotna
 11. A ¶tuli daj, ni mom dziywki na wydaj - pie¶ń obyczajowa
 12. Powiedział mi jedon chłopiec - pie¶ń obyczajowa
 13. Jasinecek łorze - pie¶ń obyczajowa, zalotna
 14. Zielona lipka i jedla - pie¶ń obyczajowa, miłosna
 15. Zimno mamulinka - pie¶ń obyczajowa
 16. Ej, gałonzka z jałowca - pie¶ń obyczajowa
 17. Zodno mi sie tak nie spodobała - pie¶ń obyczajowa, miłosna
 18. ¦wieci miesionc, ¶wieci - pie¶ń obyczajowa, miłosna
 19. U potocka pranie prała - pie¶ń obyczajowa, zalotna
 20. Córu¶ moja - pie¶ń obyczajowa
 21. Sła Marysia po wodo - pie¶ń obyczajowa, miłosna
 22. A w niedzielo po łobiedzie - pie¶ń obyczajowa
 23. Drobny desc pada - pie¶ń miłosna, walczyk
 24. A jadomy, jadomy do młodego pana - pie¶ń weselna
 25. A jadomy, jadomy do młodej pani - pie¶ń weselna
 26. Wychłodzić by z tego domu - pie¶ń weselna, wywodzinowa
 27. Pochwolony Jezus Chrystus - przy¶piewka weselna
 28. A ty młodo pani - pie¶ń weselna, oczepinowa
 29. Cyrwionu¶kie wi¶nie/Hej, zabrała wodzicka ławecki, mostecki [Precki mi ta]/ Jo se chłopok niewysocki - wi±zanka pie¶ni do konia i obyrtki
 30. Rozleciały mi sie siwe gołembisie/Kiedy¶ do boru gonsecki gnała - wi±zanka przy¶piewek do koła
 31. Kijbyk dobrze jadła, piła - przy¶piewka weselna, krakowiak
 32. Ciongnie sie ta, ciongnie - przy¶piewka weselna, krakowiak
 33. Posłali mnie na maliny, a jo posła na torki/W mojim łogródecku/Ej, nawróćze sie - wi±zanka przy¶piewek do obyrtki
 34. Koło pieca nawracojcie - przy¶piewka do obyrtki
 35. Idzie chłopek z karcmy - pie¶ń obyczajowa, polka
 36. Starego mi dali - pie¶ń obyczajowa
 37. Przez wysoki dombek - pie¶ń obyczajowa
 38. Był tu taki krzywy Jon - pie¶ń obyczajowa, polka
 39. ¦piewałabyk sobie - pie¶ń obyczajowa
 40. Nie gniewoj sie gniewusku/Hanka nasa/Hola gonski - przy¶piewki dziecięce
 41. Piyncioro nos mama miała - przy¶piewka dziecięca
 42. Był pastusek niewidomy - pie¶ń religijna
 43. Boze nas - pie¶ń religijna
 44. Mój Stróżu Aniele - pie¶ń żałobna
 45. Z góry kalwaryjskiej - pie¶ń p±tnicza
 46. Już się zbliżył miesi±c maj - pie¶ń maryjna
 47. Pomalućku Józefie - pie¶ń bożonarodzeniowa
 48. Naj¶wiotso Panionka - pie¶ń bożonarodzeniowa
 49. Zagrzmiała, runoła w Betlejom ziomia - pie¶ń bożonarodzeniowa
 50. W Betlejem przy drodze - pie¶ń bożonarodzeniowa
 51. Stało sie wesele - pie¶ń bożonarodzeniowa
 52. Posłuchojcie krze¶cijanie - pie¶ń dziadowska
skład:
Józefa Sordyl - ¶piew
Zofia Sordyl - ¶piew