logo Wirtualne Gesle logo Wirtualne Gę¶le 2019
główna
o gę¶lach
W Y N I K I
zasady głosowania
 
wspieraj± nas
kontakt
newsletter
historia
nagroda za rok:
  2022  
  2021  
  2020  
  2019  
  2018  
  2017  
  2016  
  2015  
  2014  
  2013  
  2012  
  2011  
  2010  
  2009  
  2008  
  2007  
  2006  
  2005  
  2004  
  2003  
pre-historia
  2002  
  2001  
Burza Braw
Współpraca
banerRCKL
banerNT
baner TOP100
rankingi
 WIRTU@LNE GʦLE 
  plebiscyt na folkow± płytę roku 2018  
Jeste¶: główna / wyniki / szczegóły

BIESIADY FOLKLORU ZIEMI KALISKIEJ
WYBÓR NAGRAŃ Z LAT 1998-2014

Wydawca: Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu

  Biesiady Folkloru Ziemi Kaliskiej. Wybór nagrań dĽwiękowych regionalnego przegl±du zespołów folklorystycznych z lat 1998-2014

Materiał obejmuje wybrane nagrania dĽwiękowe z zachowanych w archiwum CKiS w Kaliszu od 1998 roku rejestracji wideo. Na płycie znalazły się 22 pie¶ni zespołów ¶piewaczych i 7 – solistek oraz 4 melodie instrumentalistów i 11 – kapel, wykonania nagrodzone i wyróżnione. S± to głównie utwory miłosne i weselne, zachowane najpowszechniej w tradycji regionu, oraz melodie grane przez kapele.

Przy płycie pracował Krzysztof Rospondek, muzykant z Kociny, który wybrał 44 utwory i zaprojektował grafikę wydawnictwa. Wyodrębnienia dĽwięków z nagrań filmowych dokonał Grzegorz Polański z Krotoszyna, kierownik kapeli przy zespole „Krotoszanie”. Obaj muzycy pracuj± od lat nad popularyzacj± muzyki tradycyjnej regionu. Anna Gałczyńska CKiS w Kaliszu koordynowała projekt, napisała teksty i ułożyła kolejno¶ć utworów.

Płyta "Biesiady Folkloru Ziemi Kaliskiej" zainspirowana została 40-letni± histori± tego regionalnego przegl±du. Pod koniec lat 70. XX wieku kaliski Wojewódzki Dom Kultury zacz±ł organizować Biesiady Folkloru w o¶rodkach w Jarocinie, w Krotoszynie i w Sycowie. Od 1998 roku, już jako instytucja samorz±dowa województwa wielkopolskiego, Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu kontynuowało przegl±dy zespołów folklorystycznych – w Sycowie, a od 2000 – nad zalewem w Brzezinach. 

 1. Zespół ¦piewaczy "D±browianki"
 2. Ach mój Boże, gody id±..., pie¶ń społeczna, sieroca
 3. Janina Plichta z Czempisza
 4. Wydawała mama najstarsz± córeczkę..., pie¶ń społeczna, sieroca
 5. Henryk Krzyżoszczak ze Starkówca
 6. wiwat
 7. Zespół ¦piewaczy "Biadkowianki"
 8. Któryndy Jasiu, któryndy Jasiu pojedziesz..., pie¶ń miłosna
 9. Małgorzata Pacholska z Korzeniewa
 10. Szary ptoszek w polu siado..., pie¶ń miłosna
 11. Kapela Ludowa "Brzeziny"
 12. polka Co mi dasz...
 13. Zespół ¦piewaczy"Łagiewniczanki"
 14. Ojcze, ojcze, kup mi kónia..., pie¶ń zalotna
 15. Halina Wałęsa z Nowej Wsi
 16. Nad miesi±cem duże koło..., pie¶ń zalotna
 17. Zespół Folklorystyczny "Piwonice" z Kalisza
 18. A ta g±ska siodłato..., pie¶ń miłosna
 19. Zespół Folklorystyczny "Liskowianie"
 20. Dziewulo moja, napój mi kónia..., pie¶ń zalotna
 21. Zespół ¦piewaczy "Cekowianki"
 22. Tam za górami, tam za lasami..., pie¶ń zalotna
 23. Kapela Ludowa "Brzeziny"
 24. oberek Tańcowała Małgorzata z Witkiem...
 25. Zespół ¦piewaczy "Przyranianki"
 26. Jakym jechoł koło dworu..., pie¶ń miłosna, strata wianka
 27. Zespół Folklorystyczny "Goliniacy"
 28. Drobny deszczyk pada..., pie¶ń miłosna, strata wianka
 29. Kapela Ludowa "Wojtki" z Osrowa Wielkopolskiego
 30. okr±gły Na co że¶ mnie brał...
 31. Bożena Zadka z Renty
 32. Jak jo se wiła wiunek zieluny..., pie¶ń miłosna
 33. Zespół ¦piewaczy "Potarzyczanki"
 34. Czerwona rybka..., pie¶ń miłosna, zdrada
 35. Zespół ¦piewaczy "Korzeniewianki"
 36. A jyno mnie na wineczko prosiła..., pie¶ń miłosna, zdrada
 37. Zespół ¦piewaczy "Kobierzanki"
 38. Pragn± oczka, pragn±..., pie¶ń zalotna
 39. Marcin Rebelka z KoĽmina Wielkopolskiego
 40. wiwat
 41. Zespół ¦piewaczy "Ołobok"
 42. Przyszła do go¶cińca, stanęła u proga..., pie¶ń zalotna
 43. Zespół ¦piewaczy "Kalina" z Nowej Wsi
 44. Jak żem jechał z komendy..., pie¶ń na swaty
 45. Maciej Kaczmarek z Ostrowa Wielkopolskiego
 46. okr±gły
 47. Józefa Marciniak z Kobierna
 48. Kalina malina..., pie¶ń na swaty
 49. Zespół ¦piewaczy "KoĽminianki" z KoĽmina Wielkopolskiego
 50. Zielon± dróżk±..., pie¶ń miłosna, na swaty
 51. Zespół ¦piewaczy "Wróżewiacy"
 52. Zaprzyngajcie dwie kasztanki..., pie¶ń miłosna, na swaty
 53. Kapela Dudziarska II z Potarzycy
 54. wiwat wielkopolski
 55. Bronisława Matusiak z Piwonic w Kaliszu
 56. Oj siadej, siadej, kochanie moje..., pie¶ń weselna, wyjazd do ¶lubu
 57. Zespół ¦piewaczy "Opatowianie"
 58. Już musisz dziewczyno do ¶lubu..., pie¶ń weselna, wyjazd do ¶lubu
 59. Sebastian Ordziniak, Jerzy Kraszkiewicz z Turska
 60. marsz weselny
 61. Kapela Ludowa z Liskowa
 62. oberek
 63. Kapela Ludowa "Furmany" z Gorzyc Wielkich
 64. Oberek od Kobierna
 65. Mirosława Juskowiak z Nowej Wsi
 66. Oj, chmielu, chmielu..., pie¶ń oczepinowa
 67. Kapela z Kociny
 68. oberek
 69. Zespół ¦piewaczy "Ci¶wiczanie"
 70. Różane kwiatki rwała¶..., przy¶piewki
 71. Zespół ¦piewaczy "Choczanie"
 72. Kto w niedzielę gorzołeczkę pije..., pie¶ń do kieliszka
 73. Kapela Ludowa z Żegocina
 74. szocz Chłopiec, melodia do zabawy
 75. Zespół ¦piewaczy "Lutogniewiacy"
 76. Ojcu było Wa¶, a synowi Sta¶..., pie¶ń rodzinna, weselna
 77. Kapela Ludowa z Blizanowa
 78. marsz
 79. Zespół Pie¶ni "Brzezinianki"
 80. Odjechoł pun cztery mile pola..., ballada
 81. Zespół z Kociny
 82. Służył Jasio we dworze..., ballada
 83. Zespół Folklorystyczny "Kalina" z Blizanowa
 84. Z poniedziałku na wtorek..., ballada
 85. Leon Lewandowski z Jagodzińca
 86. owijak Hej zawracej od komina
 87. Kapela Ludowa "Brzeziny"
 88. oberek Na uwrociu...