logo Wirtualne Gesle logo Wirtualne Gę¶le 2013
główna
o gę¶lach
W Y N I K I
zasady głosowania
 
wspieraj± nas
kontakt
newsletter
historia
nagroda za rok:
  2019  
  2018  
  2017  
  2016  
  2015  
  2014  
  2013  
  2012  
  2011  
  2010  
  2009  
  2008  
  2007  
  2006  
  2005  
  2004  
  2003  
Burza Braw
Współpraca
banerRCKL
banerNT
baner TOP100
rankingi
 WIRTU@LNE GʦLE 
  plebiscyt na folkow± płytę roku 2012  
Jeste¶: główna / wyniki / szczegóły

MUZYKA I ¦PIEW LUDOWY PODKARPACIA
Wydawca: Muzeum Etnograficzne im. F. Kotuli w Rzeszowie

    Głównym celem projektu "Muzyka i ¶piew ludowy podkarpacia. Wystawa multimedialna", realizowanego w ramach dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Program "Dziedzictwo Kulturowe", jest popularyzacja rodzimego tj. lasowiackiego, rzeszowiackiego i pogórzańskiego folkloru w kontek¶cie instrumentów, znajduj±cych się w zbiorach Muzeum Etnograficznego im. F. Kotuli w Rzeszowie oraz indywiduallnych historii kapel i muzyków ludowych z Podkarpacia.
   Doł±czona do katalogu wystawy płyta prezentuje wybrane przykłady z archiwum dĽwiękowego Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie. Zgromadzony materiał został zarejestrowany w terenie w latach 1964-1974 przez pracowników Działu Etnografii Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, tj. Franciszka Kotulę, Ewę Waszkowsk±, Krzysztofa Ruszla, Teresę Szetelę, Wandę Daszykowsk±, Andrzeja Karczmarzewskiego a także Bogusława Linetta, bior±cego udział w organizowanych przez Muzeum obozach badawczych.
   Wyboru i opracowania dĽwiękowego dokonała Agata Mazur.

  KOŁYSANKI
 1. Kołyszże się kołysz, przyjdzie po cie Borys (nagr. 1969)
 2. A spijze mi, ro¶nij pilno (nagr. 1969)
 3. Usiajze mi usiaj (nagr. 1969)
 4. PIOSENKI DZIECIĘCE
 5. Pogonie ja wołki (nagr. 1971)
 6. Pase jo se pase (nagr. 1966)
 7. Już nam tu nastaje ta Kwietna Niedziela (nagr. 1965)
 8. PIE¦NI MIŁOSNE
 9. U mijej mamy rodzonej (nagr. lata 60. XXw.)
 10. W ciemnym lasku na dębie (nagr. 1969)
 11. Sadziła baba gierginie (nagr. 1969)
 12. I przyjechał Ja¶ z wojenki (nagr. 1969)
 13. Jakżem jechał do swoji dziewczyny (¶piewana podczas kolędy dla panien) (nagr. 1973)
 14. KOLĘDY
 15. Z dawna ci to zwyczaj wszędzie (kolęda dla s±siadów) (nagr. lata 60. XX w.)
 16. Gospodarzu domu przyjmij od nas pozdrowienie (kolęda dla gospodarzy) (nagr. 1966)
 17. A u kogoż to tu podwórze zielone (kolęda dla panien) (nagr. 1964)
 18. Rwała Marysia na gody Jabłka (nagr. 1964)
 19. Ciece rzyceńka (nagr. 1969)
 20. Już my ci Marysiu odkolędowali (nagr. 1966)
 21. PIE¦NI RELIGIJNE
 22. Maria Magdalena w ¶wiecie się kochała (nagr. 1968)
 23. W Wielki Czwartek po wieczerzy (nagr. 1969)
 24. Szła Maryja na jutrznie (nagr. 1967)
 25. PIE¦NI DOŻYNKOWE
 26. Plon niesiemy plon (nagr. 1969)
 27. Ej mroczy sie, mroczy (nagr. 1964)
 28. WychodĽ gospodarzu do nas (nagr. 1964)
 29. PIE¦NI OBRZĘDOWE WESELNE
 30. Masz sie brać, to sie bierz (pie¶ń przy wyjeĽdzie do ¶lubu) (nagr. lata 60. XX w.)
 31. Popatrz mamusieńku w pole (przy powrocie od ¶lubu) (nagr. 1969)
 32. Oj chmielu, chmielu (pie¶ń obrzędowa przu oczepinach) (nagr. 1966)
 33. Zażyła jo frasunecku, zażyła (przy¶piewki do rózgi weselnej) (nagr. 1966)
 34. PRZY¦PIEWKI WESELNE
 35. W imie Ojca i Syna wesele sie zaczyna (przy¶piewka) (nagr. lata 60. XX w.)
 36. Niechze będzie pochwalony (przy¶piewka do pierwszego tańca) (nagr. 1967)
 37. Zagraj mi muzyka (przy¶piewka do tańca) (nagr. 1969)
 38. Kołaczyku, piękne ziele (pie¶ń obrzędowa do kołacza) (nagr. 1966)
 39. ChodĽ Marysiu koło stołu (przy¶piewka do białego wieńca) (nagr. 1969)
 40. Marsz w drodze do ¶lubu (nagr. lata 60. XX w.)
 41. Oj siwa g±ska, siwa (nagr. lata 60. XX w.)
 42. Hej koniku konopiaty - przy¶piewka (nagr. 1963)
 43. Przy¶piewki oczepinowe (nagr. 1963)
 44. MELODIE INSTRUMENTALNE
 45. Dobranocka (nagr. 1966)
 46. Odgrywanka przed domem młodego (nagr. lata 60. XX w.)
 47. Przygrywka dla go¶ci za stołem (nagr. lata 60. XX w.)
 48. TAŃCE
 49. Oberek (nagr. 1963)
 50. Oberek (nagr. 1965)
 51. Polka (nagr. 1974)
 52. Oberek (nagr. lata 60. XX w.)
 53. Oberek (nagr. 1971)
 54. Tramla (nagr. lata 60. XX w.)
 55. Poleczka (nagr. lata 60. XX w.)
 56. Polka weselna (nagr. 1974)
 57. Lasowiak (nagr. 1965)
 58. Polka "Trzęska" (nagr. lata 60. XX w.)
 59. Polka galopka (nagr. lata 60. XX w.)
 60. PIE¦NI POGRZEBOWE
 61. Ogromny to głos (nagr. 1974)
 62. Już idę do grobu (nagr. 1964)
skład:
Katarzyna Kędziora ur. 1899 - ¶piew (1,2,3,8,10,21,25,30,32)
Stefania Rataj ur. 1890 - ¶piew (4,20,29)
Aniela Żak ur. 1902 - ¶piew (5)
Marcin Węgrzyn ur. 1915 - ¶piew (6)
Józefa Olszowa - ¶piew (7)
Franciszek Piechota ur. 1909 - ¶piew (9)
Katarzyna Olechowska ur. 1904 - ¶piew (11)
Antoni Wilczek - akordeon (12)
Stanisław Wilczek - klarnet (12)
Stanisław Fr±czek - tr±bka (12)
Franciszek Wilczek - bęben (12)
Wiktoria Wilczek - ¶piew (12)
Helena Wilczek - ¶piew (12)
Józefa Wilczek - ¶piew (12)
Jan ¦więtoniowski - ¶piew (12)
Antoni Noga - ¶piew (12)
Józef Wi¶niowski ur. 1940 - ¶piew (13)
Wojciech Lepianka ur. 1898 - ¶piew (14,15)
Ludwik Słonina ur. 1893 - ¶piew (16)
Józef Madej - ¶piew (17)
Klara Sznajkert ur. 1878 - ¶piew (18)
Maria Puzio ur. 1907 - ¶piew (19)
Paweł Łobaza - ¶piew (22)
Helena Łobaza - ¶piew (23)
Julia Chrz±stek - ¶piew (24)
Franciszka Kolis ur. 1893 - ¶piew (26,27)
Kazimierz Mac ur. 1903 - ¶piew (28)
Józef Ry¶ ur. 1898 - ¶piew (31), skrzypce (37)
Kapela z Głowienki (33,34,38,49,50)
   Andrzej Donica - przy¶piewka (34,38), prym
   Stanisław Guzik - sekund
   Franciszek Guzik - basy
Jan Prejsnar ur. 1905 - skrzypce (35,36,40)
Józefa Puc ur. 1891 - ¶piew (36)
Jan Ksawery Dżoń ur. 1903 - skrzypce (39,45,46)
Marcin Majcher ur. 1908 - cymbały (41)
Jan Stybel ur. 1902 - cymbały (42)
Józef Zieliński ur. 1904 - klarnet (43)
Franciszek Charchut ur. 1889 - skrzypce (44)
Teodor Sroka ur. 1897 - skrzypce (47)
Franciszek Pli¶ ur. 1885 - fujarka (48)
Julia Wałczyk - ¶piew (51)
Maria Bober - ¶piew (52)