logo Wirtualne Gesle
AKTUALNOŚCI:

GŁÓWNA

kontakt

wspierają nas

 

 

HISTORIA
o gęślach

nagroda za rok:

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003


pre-historia:

2002

2001

Jesteś: główna / wyniki / szczegóły

ROBERT KANAAN I RIABINA
BIAŁE GOŁĘBIE

Wydawca: Towarzystwo Amicus, Białystok 2004

  „Białe gołębie” to tytuł spektaklu, który powstał podczas międzynarodowej artystycznej wymiany młodzieży „Intersztuka na wsi” w dn.17-27 sierpnia 2004 roku we wsi Żarnowo k/ Augustowa. Wydawnictwo jest podsumowaniem tych działań.
W pierwszych dniach warsztatów uczestnicy spotkali się ze Staroobrzędowcami, słuchali i rozmawiali o ich kulturze i religii, odwiedzili molennę (świątynię), poznali życie codzienne staroobrzędowców w miejscowościach Bór i Gabowe Grądy...
Pod kierunkiem specjalistów: Artura Romańskiego (aktor Teatru Animacji w Poznaniu), Bogdana Marszeniuka (artysta plastyk, pedagog MDK w Białymstoku), Roberta Kanaana (muzyk, kompozytor muzyki teatralnej) powstał spektakl „Białe gołębie”. Premiera spaektaklu odbyła się 25.08.2004r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Żarnowie.
Płyta zawiera elektroniczne transformacje tradycyjnych pieśni Staroobrzędowców.

Nagr. Warszawa 2000r. – zespół „Riabina”
Studio Roberta Kanaana, Poznań 2004r./real. Robert Kanaan
Grafika, zdjęcia, skład publikacji: Katarzyna Matuszkiewicz

1. Elektro - Gdież ty tam była 1
2. Elektro - Gdie dievalsja
3. Elektro - Guliała ja (Dla Zuzi)
4. Elektro - Bywała osjenniej poroju
5. Elektro - Czto wa towa kuma
6. Elektro - U worotach gusi
7. Elektro - Mołodast
8. Elektro - Jabłoczko
9. Elektro - Kinga (Gdie diewalsja instr.)
10. Elektro - Wa łuzjach
11. Elektro - Czumak
12. Gdież ty tam była 2
13. Elektro - Czudnyj miesiac
skład:
Robert Kanaan i zespół staroobrzędowców „Riabina”