logo Wirtualne Gesle logo Wirtualne Gęśle 2012
główna
o gęślach
W Y N I K I
zasady głosowania
 
wspierają nas
kontakt
newsletter
historia
nagroda za rok:
  2022  
  2021  
  2020  
  2019  
  2018  
  2017  
  2016  
  2015  
  2014  
  2013  
  2012  
  2011  
  2010  
  2009  
  2008  
  2007  
  2006  
  2005  
  2004  
  2003  
pre-historia
  2002  
  2001  
Burza Braw
Współpraca
banerRCKL
banerNT
baner TOP100
rankingi
 WIRTU@LNE GĘŚLE 
  plebiscyt na folkową płytę roku 2011  
Jesteś: główna / wyniki / szczegóły

CZYŻOU'SKAJA HMINA WIASIOŁA SPIAWAJE
Wydawca: Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach

  Płyta promująca repertuar białoruskich zespołów śpiewaczych, amatorskiego ruchu artystycznego podlaskiej gminy Czyże. Płyta nosi tytuł "Czyżou'skaja Hmina wiasioła spiwaje" i znajdzie się na niej 18 utworów, charakterystycznych dla okolic Czyż.
Popularyzacja folkloru gminy - taki cel postawił sobie Gminny Ośrodek Kultury w Czyżach, przystępując do realizacji projektu wydania nagrań na płycie. W nagraniach uczestniczyli: zespół "Czyżowianie", Natalia Siemieniuk i zespół "Leśna Gawęda" z Zespołu Szkół w Czyżach, "Niezabudki" z Kuraszewa, Katarzyna Tichoniuk ze Zbucza oraz zespół "Zbuczanki" ze Zbucza.
- Chodziło nam o to, by najbardziej charakterystyczne pieśni naszych zespołów znalazły się na jednej płycie - mówi Jerzy Jakimiuk, dyrektor GOK. - Kiedy dwa lata temu wydałem płytę "Czyżowian", pozostałe zespoły się gniewały. Bardzo lubię naszą kulturę, więc pomyślałem, dlaczego nie? Mimo bogactwa repertuarowego, płyty z nagraniami zespołów gminnych są rzadkością. - To już będzie piąte wydawnictwo. Wcześniej "Niezabudki" i "Czyżowianie" na kasetach, a teraz wszystkie zespoły na krążku.

Zespół folklorystyczny w Czyżach powstał na przełomie 1986/1987 roku pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury. W dniu 2 lutego 1988 roku odbyła się uroczystość nadania zespołowi imienia "Czyżowianie". Obecnie są jednym z najaktyw­niejszych i dłużej działających zespołów Ziemi Hajnowskiej i Białostocczyzny. Przy zespole "Czyżowianie" w latach 1988-1990 działał również młodzieżowy zespół wokalny, a w latach późniejszych zespół instrumentalno-wokalny. W 1988 roku zespół liczył już 16 osób i stał się zespołem familijnym, bowiem w jego skład wchodziły małżeństwa i rodziny, nadając tej grupie artystycznej unikalną specyfikę i swoisty charakter. Od samego początku "Czyżowianie" uczestni­czyli w koncertach z okazji dożynek, rocznic, świąt państwowych, przeglądów, zlotów i zjazdów, festiwali piosenki, otwarcia placówek kultury, turniejów, itp. Są ozdobą festynów orga­nizowanych przez Białoruskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne. Znają ich mieszkańcy Białostoczyzny, a także innych regionów Polski. Wielokrotnie śpiewali na "Nocy Kupały" w Białowieży.  

Tradycje śpiewacze w Zbuczu sięgają bardzo dawnych czasów. Tutaj zawsze były osoby sprzyjające rozwojowi i pielęgnacji lokalnych tradycji śpiewaczych, tutaj zawsze był akordeonista, a często i skrzypek. Młodzież miała zdolności wokalne i często swoimi zdolnościami  wspierała działalność cerkiewnego chóru parafialnego w Czyżach.
Zespół śpiewaczy "ZBUCZANKI" ze Zbucza powstał  w maju 1995 roku, a 27 lipca 1995  roku odbył się pierwszy publiczny występ zespołu połączony  z uroczystym  nadaniem imienia. Zespół ten jest niejako kontynuacją  bogatych tradycji śpiewaczych zapoczątkowanych przez działający w tej miejscowości w połowie lat 70-tych mieszany zespół folklorystyczny Zespół w obecnej formie powstał z inicjatywy kilku miejscowych kobiet, a od samego początku jego kierowniczką jest Katarzyna Tichoniuk.
Teren Hajnowszczyzny, to jeden z tych regionów naszego kraju, gdzie zachowały się do chwili obecnej żywe i autentyczne tradycje folkloru, obrzędów religijnych, obyczajów i zwyczajów ludowych. Dzieje się to między innymi dzięki działalności amatorskich zespołów artystycznych. Do takich zespołów bez wątpienia zaliczają się również „Zbuczanki”.

Zespół Śpiewaczy "Niezabudki" z Kuraszewa to jeden z najdłużej działających zespołów folklorystycznych Ziemi Hajnowskiej. Swoją przygodę artystyczną, z inicjatywy jej obecnej kierowniczki Niny Grygoruk, zespół rozpoczął w 1974 r. udziałem w Powiatowych Dożynkach w Hajnówce.

Harcerski Zespół Wokalny "Leśna Gawęda". Ten kilkudziesięcioosobowy zespół powstał w 2004 r. z inicjatywy ks. Marka Jakimiuka. W skład zespołu wchodzą harcerze i zuchy z Zespołu Szkół w Czyżach.

 1. Żyta u'poli - Zespół "Czyżowianie"
 2. Ciacze wada u'jarok - Zespół "Czyżowianie"
 3. Biłaż mene mati - Zespół "Czyżowianie"
 4. Zamuż wyjszła maładoj - Grupa żeńska Zespołu "Czyżowianie"
 5. Oj, pajduja, wyjdu - Grupa męska Zespołu "Czyżowianie"
 6. Oj za lisiczkom - Zespół "Czyżowianie"
 7. Czyżou'skaja - Zespół "Czyżowianie"
 8. Cichi wieczar u azory - Natalia Siemieniuk z Zespołu Szkół w Czyżach
 9. Kazaki - Zespół "Leśna Gawęda"
 10. Razwitalnaja - Zespół "Leśna Gawęda"
 11. Oj pry łużku, pry łużku' - Katarzyna Tichoniuk ze Zbucza
 12. Oj ty kryniczeńka - Niezabudki (Kuraszewo)
 13. Ciacze wada - Niezabudki (Kuraszewo)
 14. Oj tam u'poli, u'poli - Katarzyna Tichoniuk ze Zbucza
 15. U' nebi zory swi'etiat - Niezabudki (Kuraszewo)
 16. Zachodit sonce za horeju - Zbuczanki (Zbucz)
 17. Ruszyw poi'zd - Zbuczanki (Zbucz)
 18. U zelonomu sadu - Zbuczanki (Zbucz)
skład:
Zespół „Czyżowianie” z Czyż (1, 2, 3, 6, 7)
Grupa żeńska Zespołu „Czyżowianie" (4)
Grupa męska Zespołu „Czyżowianie” (5)
Natalia Siemieniuk  z Zespołu Szkół w Czyżach (8)
Zespół „Leśna Gawęda” z Zespołu Szkół w Czyżach (9, 10)
Zespół „Niezabudki” z Kuraszewa (12, 13, 15)
Katarzyna Tichoniuk ze Zbucza (11, 14)
Zespół „Zbuczanki” ze Zbucza (16, 17, 18)