logo Wirtualne Gesle logo Wirtualne Gle 2009
gwna
o glach
W Y N I K I
zasady gosowania
 
wspieraj nas
kontakt
newsletter
historia
nagroda za rok:
  2022  
  2021  
  2020  
  2019  
  2018  
  2017  
  2016  
  2015  
  2014  
  2013  
  2012  
  2011  
  2010  
  2009  
  2008  
  2007  
  2006  
  2005  
  2004  
  2003  
pre-historia
  2002  
  2001  
Burza Braw
Wsppraca
banerRCKL
banerNT
baner TOP100
rankingi
 WIRTU@LNE GʦLE 
  plebiscyt na folkow pyt roku 2008  
Jeste: gwna / wyniki / szczegy

ZESPӣ ORESZKI
ОРЫЕШКІ З ОРЫЕШКОВА

Wydawca: Stowarzyszenie Muzeum Maej Ojczyzny w Studziwodach

  Zesp Oreszki przedstawia pieni i humor Biaorusinw z okolic Puszczy Biaowieskiej

Wie Orzeszkowo pooona jest 8 km na poudnie od Hajnwki, na trasie PKP Hajnwka - Czeremcha, na polanie - w zachodniej czci Puszczy Biaowieskiej. Nazwa tej miejscowoci pochodzi prawdopodobnie od rodu Orzeszkw, ktrzy osiedlili si tutaj przed 1639 rokiem.
Folklorystyczny Zesp piewaczy Oreszki wykonuje swe pieni a capella tj. bez towarzyszenia instrumentu - naturalnie i swojsko, z pen swobod i polotem. Gosy piewaczek s silne, czyste, wyrwnane, o niepowtarzalnej barwie. W efekcie mamy przecudne, archaiczne, pene brzmienie, wprowadzajce w klimat wsi sprzed wielu lat. Ciekaw charakterystyczn dla zespou manier wykonawcz jest koczenie niemal wszystkich pieni stopniowym zwalnianiem melodii (ritenuto) oraz fermat na ostatnim akordzie lub dwiku unisono - z wielkim wyczuciem i smakiem muzycznym. Suchanie piewu Oreszkw daje poczucie dobrego nastroju, radoci czy te zadumy, wnosi wiele przey estetycznych. Zesp ten mona miao nazwa perek wrd autentycznych biaoruskich zespow piewaczych na Biaostocczynie.

"Gdzie na pocztku lat dziewidziesitych wpada mi w rce kaseta z piosenkami kolektywu Oryeshki, wydana przez Hajnowski Dom Kultury. Nie znaam wtedy kobiet z Orzeszkowa, ale ju od samego przesuchania mona byo sdzi, e mamy do czynienia z niezwykymi osobowociami. Zharmonizowane gosy piewaczek, przekadaj si na harmoni i porzdek w relacjach ze sob i innymi ludmi. Znajc swoj warto, chtnie dziel si swoim duchowym bogactwem z innymi. Mona powiedzie, e s jak nauczyciele, prbujcy nauczy innych kocha ich kultur i tradycje. Robi to inteligentnie, ukazujc perfekcj wykonania utworw i wizerunku scenicznego. Nigdy nie wyjd na zewntrz nieprzygotowane. W relacjach midzy sob s zorganizowane i nie toleruj zbdnych emocji u obcych. Jednym sowem dobrze i godnie reprezentuj kultur przypuszczaskich Biaorusinw."

Pieni 1, 15 oraz scenk zarejestrowano na I Midzynarodowym Festiwalu Folkloru Wiosennego "Tam po majowuj rosi" (2004);
pieni 3―6, 10―12, 17―19 zarejestrowano na II Podlasko-Poleskich Spotkaniach niwnych "Ole po boru chodit" (2006);
pieni 15―16 zarejestrowano na III Podlasko-Poleskich Spotkaniach niwnych (2007);
pieni 7, 20―21 zarejestrowano na IV Podlasko-Poleskich Spotkaniach niwnych (2008);
pieni 2, 8―9, 13―14 zarejestrowano w siedzibie zespou we wsi Orzeszkowo w lutym 2008 r.

 1. Там за ліесом, за бором (rohulka)
 2. Ішла Манечка чэрэз буор (rohulka)
 3. Ой, чыя то волока (niwna)
 4. Вылітай пэрэпёлко (niwna)
 5. Вжэ й мы жыто дожалі (niwna)
 6. Ой, жала я жытэчко пры дорозі
 7. Дісяй субота, завтра нэдіеля
 8. По міед яры пшчолонькі (weselna)
 9. Сядай матюнко (weselna)
 10. Пуод бэрэзою, пуод зэленою (rekrucka)
 11. Чэрэз горы i доліны уска стэжэчка ідэ
 12. За лісочком, за горою
 13. Посіяв я жыто
 14. По садочку ходжу
 15. Іду я за ворота
 16. Я купів гармонію
 17. Казав жэ мніе батько
 18. За горамы, за лясамі голубы летают
 19. Чырвоная вішня
 20. Ходыт Ванька по гуліці
 21. Там у полі два тополі
 22. У маёву суботу (scenka rodzajowa)
 23. - Ты зазуля, ой ты сывая : (вэснушка) - Шановала маты сына своего - Посадыла рожу край окна - Я у нэдіелю гуляю