główna
o gę¶lach
W Y N I K I
zasady głosowania
 
wspieraj± nas
kontakt
newsletter
historia
nagroda za rok:
  2022  
  2021  
  2020  
  2019  
  2018  
  2017  
  2016  
  2015  
  2014  
  2013  
  2012  
  2011  
  2010  
  2009  
  2008  
  2007  
  2006  
  2005  
  2004  
  2003  
pre-historia
  2002  
  2001  
Burza Braw
Współpraca
banerRCKL
banerNT
baner TOP100
rankingi
 a przed wirtu@lnymi gę¶lami... 
  folkowe płyty wydane w roku 2001  
Jeste¶: główna / wyniki / szczegóły

HOLNY
ZAKOPANE

Wydawca: Gamma

  Regionalny Zespół "Holny" z Zakopanego. Płyta zawiera autentyczn± muzykę podhalańsk± w formie instrumentalnej oraz oryginalnego, wielogłosowego ¶piewu.

Zespół założony został w 1968 roku przy ZWW „Cepelia” Zakopane i od samego pocz±tku prezentował folklor Skalnego Podhala w formie autentycznej. Członkami zespołu s± rodowici górale z Zakopanego i okolic. Zespół liczy 60 osób, w tym 10 instrumentalistów. W okresie swojej działalno¶ci zespół bierze czynny udział w występach i imprezach organizowanych w kraju i za granic±. Jest laureatem międzynarodowych festiwali organizowanych w Polsce. Wielokrotnie był zdobywc± pierwszych miejsc na festiwalach zagranicznych. Praca zespołu opiera się w większo¶ci na odtwarzaniu obrzędów i zwyczajów zanikaj±cych na Podhalu. ¦piew, muzyka i tańce wywodz± się wył±cznie z terenu Podhala. Obcowanie z naturaln± przyrod± oraz pracami zwi±zanymi z pasterstwem nadały kształt tańcom, melodiom góralskim.
Za całokształt swojej pracy oraz za odtwarzanie dawnych obrzędów i zwyczajów Zespół Regionalny „HOLNY” został odznaczony Medalem im. Oskara Kolberga (1985).

 1. Ej, idzie se Janicek - sabałowa, ¶piew solo T. Klu¶, złóbcoki, M. Majerczyk
 2. Idzie se Janicek z bučkiem - sabałowa, ¶piew solo T. Klus/2 zwr./, złóbcoki, M. Majerczyk
 3. Ej, Janicku, zbójnicku wierchowa, ¶piew zespołowy dziewcz±t /2zwr./, muzyka
 4. W lesie pod reglami-zbójnicko - ozwodna, ¶piew zespołowy /5 zwr./, muzyka
 5. Co się stało w borze - ballada, ¶piew zespołowy /17 zwr./, muzyka
 6. Ej, gónili Janicka - sabałowa, ¶piew F. ¦wider, W. Stachoń /3 zwr./
 7. Cóz mi z tego dziywce - zbójnicka-staro¶wiecka, ¶piew solo T. Kluą /3 zwr./, muzyka
 8. Wiedom ci mie, wiedom - zbójnicko-wierchowa, ¶piew solo A. Duda /2 zwr./, muzyka
 9. Zabiyli Janicka - zbójnicki marsz żałobny, ¶piew zespołowy /4 zwr./, muzyka
 10. PódĽmy chłopcy, pódĽmy zbijać - zbójnicko-ozwodna, męski ¶piew zespołowy/3zwr./
 11. Janicku gibki - przy¶piewka do zbójnickiego, męski ¶piew zespołowy, muzyka
 12. Taniec zbójnicki z przy¶piewkami: Zatóńcmy se zbójnicy; Ty Janicku, ty se zbój: Ej, ty baco -męski ¶piew zespołowy
 13. Idzie jesień ku zimie - krzesany do zbójnickiego, męski ¶piew zespołowy, muzyka
 14. Zielona do zwyrtu - muzyka
 15. Wyskanie - A. Przeklasa
 16. Ej rosła jo se - wierchowa, ¶piew S. Stachoń, H. Gał /2 zwr./
 17. Pase jo se, pase - wierchowa, ¶piew solo A. Jarosz
 18. Wyskanie - zawołania pasterskie, muzyka
 19. ¦piywałaby jo se - ¶piew zespołowy dziewcz±t /3zwr./
 20. Marsz jaworzyński - muzyka
 21. Spiywanie i granie - morsz jaworzyński, ¶piew zespołowy /2zwt./, muzyka
 22. Jescek se nie tońcyła - ozwodna, ¶piew solo J. Stachoń, taniec góralski, muzyka
 23. Mój konicek ka¶ton - zielona, ¶piew solo J. Stachoń, muzyka
 24. Ej, kieby nie ty - liptowska-staro¶wiecka, ¶piew solo F. ¦wider, muzyka
 25. Ej, jescek nie taniwol - ozwodna, ¶piew solo S.G±sienica - taniec góralski, muzyka
 26. Muse cię przerencyć - ozwodna, ¶piew solo T. Klu¶, muzyka
 27. A staremu chleba nie dać - krzesany "ze starej", ¶piew solo S. G±sienica, muzyka
 28. Kieby¶ se był nie wymy¶lał - wieczna, ¶piew solo S. G±sienica, muzyka
 29. Zielona lopka - zielona, ¶piew solo S. G±sienica, muzyka
 30. Hej, góry moje, góry - ozwodna, ¶piew solo W. Stachoń, taniec góralski, muzyka
 31. W tej dolinie - krzesany "grzybowa", ¶piew solo W. Stachoń
 32. W bardyjowym borze - zielona, ¶piew solo W. Stachoń
 33. PódĽmyz juz dó domu - marsz, ¶piew zespołowy, muzyka